Кампания „Национална седмица на делфините 2013“

Обикновен делфин

Обикновен делфин

Кампания „Национална седмица на делфините 2013” се провежда в рамките на инициатива на МОСВ за подкрепа на опазването на китоподобните бозайници в Черно море и насърчаването на тези усилия, които имат изключително значение за екологичното здраве на морето и бъдещето на региона. Китоподобните в Черно море са обикновеният делфин, афалата и морската свиня (муткурът). Поради сходството между тях често тези видове, които са представители на две различни семейства в разреда китоподобни, се наричат с общото име делфини.

Едва ли има по-мили, любознателни и интелигентни морски обитатели от делфините. Те са изключително добре приспособени за воден живот. Съвършени плувци с фантастични сетива, които им служат прекрасно под водата, те винаги са демонстрирали дружелюбно отношение към човека и стремеж за контакти с него.

Връзката между хората и делфините датира от древността: делфините се срещат на изображения от античността, присъстват в митове и легенди на средиземноморските цивилизации като неизменни помощници и приятели на хората в морето. Много са историите за делфини, които помагат на мореплаватели и плувци, показват им пътя към спасението, търсят близост с тях и дори биват опитомявани от хората.

Тази близост между хората и морските животни се появява отново едва през ХХ в. и е нужно да бъде преосмислена и очертана като перспектива за бъдещето. С развитието на морското дело и технологиите, тяхното поведение става обект на сериозни изследвания. Някои от тях са обучавани да изпълняват определени задачи в морето. Расте и броят на животните, които живеят в аквариуми и места с водни атракции. Различно е отношението на обществото към морето и неговите обитатели. Безсмислено изтребвани в миналото, делфините сега са защитени от закона. Прилагането на този закон обаче зависи както от властите, така и от съзнанието на рибари, риболовци и моряци, и отразява отношението и търпимостта на цялото общество. И трите вида делфини са вече редки в нашето море, като най-чести причини за намаляването им е уловът им в рибарски мрежи, убиването им от рибарите, замърсяването на водите и намаляването на хранителната база.

Сега е наш ред да помогнем на делфините, наш дълг е да ги предпазим от много човешки дейности, които са пряка заплаха за тях и местообитанията им.

Кампанията, осъществявана от Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори, е насочена най-вече към ученици и подрастващи, но цели да ангажира вниманието на цялата общественост с проблемите на морските бозайници и Черно море. Тя поставя въпроса за опазването на делфините и по-доброто познаване на поведението и физическите им характеристики, като спомага за повишаване на екологичната култура на децата и формирането на природозащитно мислене у различните възрастови групи. Кампанията ще насочи вниманието на младежите към необходимостта от опазване на китоподобните бозайници.