Новини

Задачите

Морска свиня (Муткур). Скулптор Венцислав Марков

Морска свиня (Муткур) Скулптор Венцислав Марков

Екипът отчита успешно постигане на образователните и информационни цели на кампанията, наред със значителния ѝ принос за неутрализиране на негативни нагласи към опазването на китоподобните бозайници в Черно море сред някои кръгове на местните общности по крайбрежието, повлияни предимно от собственици на даляни и риболовни кораби. Голямата задача за правилното и принципно поставяне на въпроса за прилагането на Общата политика по рибарството на ЕС, за свързания с това контрол върху незаконните дейности и санкциите за тях, за събирането на качествени и достоверни данни както за рибните запаси, така и за популациите на морските бозайници в Черно море далеч надхвърля рамките на кампанията. Тя е задължение и предизвикателство за политиците и учените, както и една от задачите в бъдещата работа на сдружението.

Перспективи

Обикновен делфин. Скулптор Венцислав Марков

Обикновен делфин Скулптор Венцислав Марков

С установяването на макетите в делфинариума във Варна беше поставено началото на постоянна експозиция и свързани с нея дейности, целящи продължаване на работата по темата за опазването на китоподобните бозайници в Черно море и повишаване на екологичната култура и съзнание на обществеността, особено на местните крайбрежни общности. Работата по тези дейности предвижда ангажиране на повече експерти и институции, както и медиите, в поддържане на интереса и работа по темата на кампанията, по-нататъшно развитие на капацитета на организацията за работа в областта на ОПР на ЕС и използването на Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и разширяване на кампанията в регионален мащаб към партньори от Украйна, Румъния и др.

Международен ден на Черно море 2013

Международен ден на Черно море 2013

Международен ден на Черно море 2013

Темата за китоподобните стана фокус на информационната кампания на сдружението по случай Международния ден на Черно море 2013 г., а също така и на кампаниите на всички партньори и членове от крайбрежните населени места. Посетителският център на БФБ „Калиакра” в с. Българево организира финална среща и изложба на детски рисунки от материали на кампанията. СОУ „Стефан Караджа“ и сдружение „Еконорд“ я представиха в профилите си във Фейсбук. РИМ Бургас и Сдружението на биолозите разпространиха филма и материалите на кампанията още четири училища и много индивидуални посетители в музея. Черноморска мрежа на НПО продължи разпространението на материалите от кампанията в сътрудничество с неправителствени организации и училища. Материалите и филмите на кампанията са достъпни на специализиран сайт с адрес: www.delfini.bsnn.org

Успешна медийна кампания

През месец октомври екипът на Черноморска мрежа на НПО разпространи три съобщения до медиите за старта и хода на кампанията. Много от посещаваните институции отразиха веднага кампанията в профилите си във Фейсбук. Ходът й беше отразяван от местни и национални печатни и електронни медии, сред които БНТ и БНР. Финалната пресконференция беше отразена от РТВЦ Варна, Радио Варна, Телевизия „Черно море“, Импакт Пресгруп, агенция Фокус и радио Фокус, три местни сайта, притурките на Варна и Добрич на в-к „Труд“ и в-к „24 часа“ и др. Същите медии публикуваха редовно съобщения за кампанията. Екипът на проекта посети и Аквариума при ИРР Варна, като остави материали за Международния ден на Черно море. Кампанията се осъществи в сътрудничество с Туристическо дружество „Родни Балкани“ и преподаватели от училищата.

Изложбата пристига във Феста Делфинариум

Пристигане на  макетите на делфините във Феста Делфинариум

Пристигане на макетите на делфините във Феста Делфинариум

След обиколката из страната изложбата пристигна във Феста Делфинариум ЕООД – местност „Св. Никола“, Варна, където ще се съхранява и показва на посетителите, като служи също за информационни и образователни цели. На 30 октомври беше проведена пресконференция, на която бяха представени макетите и резултатите от кампанията. В партньорство с рекламния отдел на делфинариума бяха дискутирани и обсъдени проблемите с опазването, преброяването и защитата на китоподобните в Черно море. Засегнати бяха и проблемите с предстоящото разширяване на делфинариума и осигуряването на достатъчно жизнена площ за неговите обитатели. Изнесени бяха презентации пред посетителите, а на разположение на екипа от треньори бяха предоставени всички видове материали на проекта.

Архив на новини →