Новини

В Националния природонаучен музей

Изложба в Националния природонаучен музей - София

Изложба в Националния природонаучен музей - София

Обиколката из страната приключи на 26 октомври в Националния природонаучен музей в София.Освен индивидуални посетители и организирани групи ученици от различни възрасти, имаше и групи туристи от Гърция, Турция и Италия, които също изявиха желание да научат нещо повече за делфините в Черно море. Макетите бяха разположени във фоайето на музея, а за озвучаването със записи на звуци на делфини и показването на филма „Тайнственият свят на делфините” беше използвана мрежата на музея. Същия ден кампанията беше отразена с репортаж на Цветелина Атанасова в обедните новини на БНТ1 и БНТ2. Интерес към изложбата с делфините проявиха младежи и родители с деца, научили за нея от публикациите в електронни издания, сайта на музея и медиите.

Изложбата в Пловдив

Изложба във фоайето на регионална библиотека „Иван Вазов“ Пловдив

Изложба във фоайето на регионална библиотека „Иван Вазов“ Пловдив

Пътуващата експозиция в рамките на кампанията бе видяна в Пловдив от близо 150 деца от различни възрасти във фоайето на регионална библиотека „Иван Вазов“, както и от много индивидуални посетители. Бяха проведени беседи с пет групи ученици от трети до осми клас. Интересът към филмите, показващи живота на делфините, стана фокус на вниманието на младежите. Група от младежи, участници в специализирана група по фотография, заснеха макетите за сайта на групата и личните си профили. Очертани бяха възможности за съвместна работа с библиотеката в бъдеще, свързана с проекти и издания на организацията. Разпространени бяха голям брой публикации, които предизвикаха интерес у посетителите и работниците от библиотеката.

В библиотеката в Стара Загора

Изложба в РБ „Захарий Княжески“ в Стара Загора

Изложба в РБ „Захарий Княжески“ в Стара Загора

Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора посрещна изложбата на 24 октомври 2013 г. Радио Стара Загора предостави информация и интервю за изложбата преди посещението ѝ, а електронните сайтове отразиха пристигането ѝ още рано сутринта. Интерес към делфините проявиха както организирани групи ученици от намиращите се в близост училища, така и родители с деца, научили за изложбата от местните медии. Макетите бяха разположени във фоайето, озвучаването със звуци на делфини и представянето на филма беше показвано по местната мрежа на библиотеката. Материалите и филмите на кампанията предизвикаха интерес у всички посетители.

Посещение в Бургас

Изложба в Природонаучната експозиция към Регионалния исторически музей Бургас

Изложба в Природонаучната експозиция към Регионалния исторически музей Бургас

На 23 октомври 2013 г. изложбата гостува в Природонаучната експозиция към Регионалния исторически музей Бургас. Кампанията беше осъществена в активно сътрудничество с ръководството на музея, Сдружение на биолозите от Бургас и региона, БАЕСТ, представители на медиите и експерти, като обхвана голям брой ученици от всички възрасти, индивидуални посетители и активисти на местните екологични организации. Две предхождащи тематични публикации на в-к „Черноморски фар“ от октомври 2013 г. създадоха благоприятна информационна среда за реализирането на кампанията. На презентациите в музея присъстваха над 300 организирани посетители, ученици от средния курс и началния курс. През целия ден имаше посещения на ученици от различни възрасти, на граждани, както и на представители на РИОСВ - Бургас.

Нов експонат

Националният експерт и член на член на научния съвет на АККОБАМС проф. К. Михайлов от ИРР подпомогна работата по моделите и печатните материали. Изработването на макетите съвпадна във времето с появата на нов експонат на Аквариума към ИРР – препарирана морска свиня. Експонатът вече е изложен във витрина в аквариума, а екипът на кампанията предостави на института различни видове информационни материали за китоподобните в Черно море. Те допълват успешно информационните и образователни дейности на аквариума.

Изложбата в Каварна

Изложба в СОУ „Стефан Караджа“, гр. Каварна

Изложба в СОУ „Стефан Караджа“, гр. Каварна

В Каварна кампанията беше осъществена в активно сътрудничество с ръководството на СОУ „Стефан Караджа“, сдружение „Еконорд“ - с. Камен бряг, партньори по проекта, и ОУ „Йордан Йовков“. Изнесени бяха многобройни презентации пред ученици от различни възрасти в рамките на целия ден. В оборудван с видео кабинет беше показан неколкократно филмът на кампанията, както и филмът „Солени сълзи“, представящ проблемите с рибарските общности и избиването на делфините, ясни и особено актуални в рибарския град. Присъстващите учители и възпитатели се включиха в дискусията и много от тях формулираха ясни послания – не може да има достатъчно риба и за хората, и за делфините, когато върви повсеместно тралене на морското дъно, а в мрежите попадат дребни млади риби, за които няма шанс да имат свое потомство и да поддържат рибното богатство на морето. Сдружение „Еконорд“ ще продължи работата си по наблюдение на делфините и популяризирането на опазването им. Изразено бе пожелание от страна на всички участници за продължаване на съвместната работа.

Обиколката започва

Стартът на кампанията беше даден в Балчик, в СОУ „Антим І“, училище с традиции и опит в работа по екологични проекти и неформалното образование. Макетите бяха разположени във фоайето и представени на учениците и преподавателите. Филмите и материалите по проекта бяха предоставени на директорката на училището за продължение на работата по темата за опазване на китоподобните в Черно море в часовете по биология и часа на класния ръководител, както и в други форми на неформално образование. Бяха проведени открити уроци с шест групи ученици от първи до шести клас. Присъстваха също учители и възпитатели, които споделиха интересни истории за срещи с делфини.

Ходът на кампанията

Ходът на кампанията и центровете, свързани с нейното осъществяване бяха определени от екипа и разпространени в съобщение до медиите. От 17 до 26 октомври 2013 г. пътуващата изложба с макетите на трите вида китоподобни бозайници в Черно море повети осем населени места в страната, изнасяни бяха презентации пред различни възрасти и групи посетители, показвани бяха многократно филмите „Тайнственият свят на делфините” и „Солени сълзи” на Цветелина Атанасова, а залите бяха озвучавани със записи на звуци на делфини. Екипът на проекта отговаряше на много и разнообразни въпроси за делфините, за устройството им и видовете комуникация между тях, за отношението на хората към делфините и за мястото им в екосистемата на Черно море. Наред с презентациите бяха раздавани различни информационни материали – брошури, листовки, флаери, стикери, картинки за оцветяване – за деца и възрастни.

Материали за делфините в Черно море

За целите на кампанията бяха разработени и отпечатани разнообразни информационни материали за делфините в Черно море – листовка, брошура, флаер, четири вида стикери, три вида картинки за оцветяване за най-малките ученици. В първата част на октомври започна разпространение на материалите в населените места по крайбрежието, а след това заедно с изложбата на макетите те бяха разпространени и в цялата страна. Автор на рисунките на делфините е Асен Игнатов от Националния природонаучен музей – София.

Начало на медийната кампания

Художникът Венцислав Марков с макетите на делфините

Художникът Венцислав Марков с макетите на делфините

На 4 октомври 2013 г. беше открита медийната кампания в подкрепа на Националната седмица на делфините, провеждана от Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори. Разпространена беше информация до медиите за целите и задачите на кампанията. Представен беше и авторът на подготвените макети в естествени размери на черноморските делфини – художникът Венцислав Марков. Обикновеният делфин и афалата са представени чрез техниката на високия релеф, а морската свиня с триизмерен модел.